ลายคนอาจไม่รู้ว่าบ้านที่เราอยู่อาศัยเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ซึ่งกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงานระบุว่าการใช้พลังงานในภาคที่อยู่อาศัยซึ่งเกิดจากอาคารบ้านเรือนมีสัดส่วนเป็นอันดับ 3 หรือร้อยละ 21 ของการใช้พลังงานทั้งหมดของประเทศ ผนวกกับค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้นทุกที แนวทางหนึ่งที่ควรต้องดำเนินการคือ หาวิธีลดการใช้พลังงานแบบไม่ยุ่งยาก และหนึ่งในแนวทางที่สามารถเริ่มต้นได้เองคือ การปรับปรุงบ้านให้เป็นบ้านประหยัดพลังงาน หรือใครที่มองหาบ้านใหม่อาจใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อบ้านประหยัดพลังงาน

                สำหรับฉบับนี้ทางแผนก Machinery ขอนำเสนอแนวทางประหยัดพลังงานโดยการทาสีหลังคาบ้านด้วยสีสะท้อนความร้อนเพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการประหยัดพลังงาน เนื่องจากหลังคาต้องรับพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์โดยตรงตลอดทั้งวันความร้อนจากหลังคาจึงเป็นความร้อนที่มีปริมาณมากสำหรับอาคารทุกประเภท การลดความร้อนในอาคารจึงต้องเริ่มที่การลดความร้อนจากหลังคา ทำให้สามารถลดพลังงานและลดปัญหาโลกร้อนได้ทั้งทางตรงและทางอ้อมการเคลือบหลังคาด้วยสีฉนวนกันความร้อน (Tempcoat) จะทำให้อากาศภายในอาคารเย็นลง เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศ (เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง) เพื่อป้องกันหลังคาจากภายนอก (เคลือบผิวหลังคาด้านบนด้วยสีฉนวนกันความร้อนTempcoat) ทำให้หลังคามีอายุการใช้งานนานขึ้น

ลักษณะการทำงานของสีฉนวนกันความร้อน(Tempcoat)

เม็ดเซรามิกในสีชนิดพิเศษและทำการเคลือบผิวด้านบนของวัสดุ (หลังคา) เพื่อไม่ให้ความร้อนของดวงอาทิตย์ผ่านพื้นผิวของวัสดุ (หลังคา) ดั่งตัวอย่างภาพด้านบนอุณหภูมิของพื้นผิวของหลังคาโลหะ (หรือคอนกรีต) ความร้อนสามารถลดลงไป 15C° – 20C° เม็ดเซรามิกนับล้านลูก ที่ผสมลงในสีชนิดพิเศษจะสะท้อนความร้อนนี้ ไม่ให้ความร้อนผ่านวัสดุที่เคลือบ ยกตัวอย่าง :โลหะของรถของคุณจอดอยู่ข้างนอกร้อนมาก (ความร้อนสะสมบนพื้นผิววัสดุ) แต่ถ้าคุณจอดรถภายใต้ร่มเงาที่มีต้นไม้ (เปรียบเทียบการเคลือบสีฉนวนกันความร้อนTempcoat) พื้นผิวโลหะจะเย็นกว่าดั่งตัวอย่าง

ก่อนทาสี 60 C° หลังจากที่ทาสีฉนวนกันความร้อนTempcoat 40 C° (ดั่งภาพตัวอย่างข้างบน)

จะเห็นได้ว่าอุณหภูมิจากพื้นผิวลดลง 20C° อุณหภูมิภายในของอาคารจะเย็นลงตาม  คนที่อยู่ในอาคารที่มีการเคลือบสีฉนวนกันความร้อนTempcoatจะรู้สึกเย็นและมีผลดีในเรื่องของค่าใช้จ่ายของเครื่องปรับอากาศ(เครื่องปรับอากาศทำงานน้อยลง)ซึ่งถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายในการเคลือบสีฉนวนกันความร้อนTempcoatนับว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มค่ามาก

                ตามที่กล่าวมาข้างต้นนี้คงจะเป็นทางเลือกให้อีกหลาย ๆ คน สามารถนำมาเป็นแนวปฏิบัติเพื่อช่วกันประหยัดพลังงานได้อีกทางหนึ่งนะคะ

Comment

Comment:

Tweet